Relatietherapie

Relaties zijn er in allerlei vormen. In je leven ga je voortdurend relaties aan met de mensen om je heen. De een wat oppervlakkig en van korte duur, de ander diepgaand en een groot deel van je leven. Je maakt zelf onderdeel uit van verschillende relaties en je ziet om je heen voorbeelden van relaties. Je ontwikkelt op basis van al deze ervaringen en gevoelens jouw eigen wijzen van omgaan met relaties.

Op die eigen wijzen zijn allerlei factoren op van invloed. Zo is het type relatie van invloed, is het een familie, liefdes, vriendschappelijke of zakelijke relatie. De omgeving van je relatie, wat er om jullie heen en binnen jullie relatie gebeurt. Hoe jij en de ander in je vel zit. Je beleving van dezelfde relatie kan steeds wisselend zijn.

Soms loopt een relatie als vanzelf en er zijn momenten dat je vastloopt. Je raakt uit verbinding met de ander. Dan is het prettig zicht te krijgen op hoe jij beweegt in de relatie, maar ook hoe de ander dat doet. Als jullie daar samen zicht op hebben is het makkelijker te onderzoeken wat jullie gewoontes zijn en hoe jullie je verbinden. Jullie ontdekken waar jullie valkuilen zitten en wat jullie sterke kanten zijn. Uiteindelijk weet je wat je zelf inbrengt, verlangt en nodig hebt in de relatie en ook hoe dat voor de ander is. Dat geeft rust en ruimte en brengt de beweging terug in jullie relatie. Zo kunnen jullie samen weer verder.

In de therapie help ik jullie door middel van gesprek en ervaringsgerichte oefeningen. Het voelbaar maken wat er nu echt gebeurt en wat je raakt, helpt jullie ontdekken. Ik gebruik daarbij de haptonomische principes en de zienswijze van de Emotionally Focused Therapy (EFT).

foto: Comfreak